Giriş

ÖMERHACILI KASABASI
Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür ve Tanıtma Vakfı

İskitler Caddesi No. 54/1-2
06060 Ankara Türkiye
Telefon : +90 (0312) 384 14 80
YÖNETİM KURULU

Baskan : Bayram Aslan
Baskan Y. : Recep Yiğit
Baskan Y. : Haydar Sahin
Genel Sekreter : Doğan Türk
Genel Sekreter Y. : Recep Aslan
Mali Sekreter : Bekir Özdemir
Mali Sekreter Y. : Mehmet Çoban


© Copyright 2001
by Nurhan Sarıaydın and Selçuk Erdoğmuş